Додаток 5 до порядку вднесення страхувальникв бланк

Додаток 5 до порядку вднесення страхувальникв бланк

Постанова ФСС НВВ від р. 32 «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний ФСС НВВ вніс зміни до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їхньої економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності. Зокрема, в новій редакції викладено додатки 1 6 та 8 10, серед яких:  1) заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску (додаток 3 2) відомість розподілу кількості. Відділення виконавчої дирекції Фонду в _ (район, місто, область) Ідентифікаційний код юридичної особи реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) _ _ (повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім я, по батькові - для фізичних осіб) _ (місцезнаходження / місце проживання пОВІдомлення про віднесення страхувальника до класу професійного додаток 5 до порядку вднесення страхувальникв ризику виробництва N _ від 20_ року управлінню Пенсійного фонду України в.

Оновлено бланки звітності до Фонду соцстрахування від ПравлІННЯ фонду СОЦІального страхування ВІД нещасних випадкІВ НА виробництвІ ТА професІйних захворювань украЇНИ. N 15.

У пункті 4.2 цифру 6 замінити цифрою 4. 2.2. У пункті 4.3 цифру 5 замінити цифрою 3. 2.3. У пункті 4.6 цифру 7 замінити цифрою 5. 2.4. Пункт 4.8 викласти в такій редакції: 4.8. Позапланові перевірки страхувальників здійснюються робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставах: додаток 5 до порядку вднесення страхувальникв подання суб єктом господарювання письмової заяви до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду про здійснення перевірки за його бажанням; виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у звітах та відомостях, поданих страхувальником; неподання у встановлений строк суб єктом господарювання звітів та відомостей без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали. ПравлІННЯ фонду СОЦІального страхування ВІД нещасних випадкІВ НА виробництвІ ТА професІйних захворювань украЇНИ. N 32. Віднесення страхувальника до. Додаток 5 до Порядку віднесення. Додаток 7 додаток 5 до порядку вднесення страхувальникв до Порядку.

Про затвердження Змін до Порядку віднесення

Віднесення страхувальника до. Додаток 1 до Порядку. Додаток 5 до Порядку віднесення.

Внесення змін до Порядку віднесення. Додаток 5 до порядку віднесення.